Novinky

Jazyková škola
DIAMOND SCHOOL

Hlavná 9 (vchod Zvonárska 1)
040 01 Košice - Staré Mesto
Zobraziť mapu

Tel.: 0915 954 856
E-mail: info@diamond-school.sk

www.diamond-school.sk

Vitajte na stránkach jazykovej školy Diamond School

Milí naši budúci a aktuálni DIAMOND študenti,


Na našej prevádzke umožňujeme vstup do priestorov všetkým osobám, t.j. nie je potrebné byť očkovaný, otestovaný alebo 180 dní po prekonaní COVID-19.


Rýchle prihlásenie: 0915 954 856, info@diamond-school.sk

 

Jazyková škola DIAMOND SCHOOL, s.r.o. sa intenzívne venuje výučbe angličtiny už viac ako 10 rokov, a preto je profesionálom na trhu. Má množstvo spokojných klientov, ktorých lektori naučili komunikovať, či už písomnou alebo ústnou formou, zrozumiteľne a jednoducho! Pozitívne ohlasy, požiadavky klientov a veľký úspech našej práce šli ruka v ruke so zriadením výučby aj iných svetových jazykov, ktoré Vám DIAMOND SCHOOL ponúka: 

 

 

  • Jazyková škola Diamond School
  • Jazyková škola Diamond School
  • Jazyková škola Diamond School

 

 


Nesľubujeme nesplniteľné! Nenaučíme Vás jazyk štyrikrát rýchlejšie, ako Vám to sľubujú iné jazykové školy prostredníctvom výučby rôznych „zaručených“ metód. To, čo Vám sľubujeme, je kvalita, ktorú dosiahnete len spojením našich schopností s Vašou snahou a odhodlaním. Prístup, tempo a obtiažnosť prispôsobujeme schopnostiam a osobitostiam každého klienta. Naším cieľom nie je Vás uhnať, ale dokázať Vám efektivitu a priniesť želaný progres.

Podľa záujmu klienta vedie Diamond school svoje kurzy klasickými alebo alternatívnymi metódami. V praxi ide o kombináciu metód, ktorá závisí i od typu kurzu a úrovne.

Základná metóda výučby DIAMOND je založená na praktickom využívaní angličtiny a ostatných jazykov priamo na hodine, pričom lektor celý čas vedie, kontroluje a opravuje chyby v komunikácii, na základe čoho sa učíte rýchlo a bez námahy nové slovíčka i gramatické pravidlá. Čokoľvek nové sa naučíte, precvičujete si to priamo na hodine počas komunikácie. Plán výučby je vypracovaný tak, aby pokrýval všetky obsahové a výkonové štandardy Európskeho referenčného rámca pre jazyky (S.E.R.R.), v závislosti od jednotlivých úrovní. Nenásilnou formou získavate všeobecné i špecifické kompetencie, jazykové a komunikačné spôsobilosti.