Novinky

Jazyková škola
DIAMOND SCHOOL

Hlavná 9 (vchod Zvonárska 1)
040 01 Košice - Staré Mesto
Zobraziť mapu

Tel.: 0915 954 856
E-mail: info@diamond-school.sk

www.diamond-school.sk

S.E.R.R.

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky

S.E.R.R. je oficiálnym dokumentom Rady Európy, ktorý umožňuje v rámci celej Európskej únie jednotné porovnávanie a hodnotenie  jazykových i komunikačných kompetencií v ovládaní cudzieho jazyka na jednotlivých úrovniach.
V roku 1991 sa v  švajčiarskom  Rüschlikone  konalo medzinárodné sympózium na tému „Transparency and Coherence in Language Learning in Europe: Objectives, Evaluation, Certification",  ktoré uznalo, že na objektívne rozoznanie jazykových kvalifikácii v rámci celej Európskej únie, je nutné vypracovať spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, ktorý by obsahoval jednotnú koncepciu hodnotenia jednotlivých úrovní v porozumení i hovorení.  Švajčiarska národná vedecká nadácia vytvorila projekt na vytvorenie tohto rámca a konečná verzia  je výsledkom dlhoročných diskusií pod vedením expertov pre cudzie jazyky zo 40tich krajín sveta. S.E.R.R. bol uverejnený v septembri 2000 pod názvom COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE (C.E.F.R.).
  • predstavuje spoločnú bázu rozvíjania jazykových schopností a zručností v celej Európe
  • podrobne popisuje spôsob získavania jazykových vedomostí tak, aby boli študujúci schopní využívať jazyk za účelom komunikácie, a aby si sami vedeli ohodnotiť dosiahnuté jazykové zručnosti
V oblasti cudzích jazykov S.E.R.R. definuje šesť kategórií podľa úrovne znalosti cudzieho jazyka (pozri tabuľku). Jednotlivé kategórie zohľadňujú úroveň porozumenia pri počúvaní, čítaní, konverzačnými schopnosťami a kvality písomného prejavu. Študenti cudzích jazykov tak môžu cestovať do Európy s jazykovým pasom či diplomom z jazykovej školy, ktorý obsahuje dátum a úroveň žiaka podľa S.E.R.R.

Základný
elementárny stupeň ovládania jazyka
Stredný stupeň
samostatné ovládanie jazyka
Vyšší stupeň
kompetentné ovládanie  jazyka
A1
Breakthrough
Úplný začiatočník
B1
Threshold
Mierne pokročilý
C1
Effective Operational
Proficiency
Profesionál
A2
Waystage
Začiatočník
B2
Vantage
Pokročilý
C2
Mastery
OdborníkEurópske úrovne – tabuľka sebahodnotenia